حرف های نگفته ...شایدم گفته

آمدم بردم ماندم آمد بردم رفتم مردم ای کاش رفته بودم (حالا اگه کسی فهمید یعنی چی ؟)

مهر 89
2 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
3 پست
مرداد 88
4 پست
تیر 88
5 پست
خرداد 88
15 پست
اسفند 87
28 پست
بهمن 87
9 پست
دی 87
5 پست
آذر 87
9 پست
آبان 87
22 پست
مهر 87
12 پست