دین زرتشت

سلام . خوبه بعضی موقع ها هم یه عقبگرد به گذشتمون بزنیم . مثل حالا .

زرتشت نخستین آموزگاری است که راستی و آرامش را برای ما به ارمغان آورده است ،هنگامی که از زرتشت سخن می گوییم نه به آن شوند که اورا به عنوان نخستین پیامبر جهان ستوده اند به آن می بالیم بلکه ما از زرتشت به عنوان بخش بزرگی از فرهنگ ایران یاد می کنیم .این اندیشه را می ستاییم؛چرا که خرد ، شادی وراستی  بنیان آن را پی می ریزد و اندیشه وگفتار وکردار نیک را در قالب اخلاقی که منشا دینی نداشته بلکه فرا تر ومقدم بر آن است به ما شناسانده است .< نیکی > را آن گونه تعریف می کند که کل جهان هستی و همه جانداران رافرا گیرد نه نیکی که خود خواهانه ویا تنها مختص انسان باشد وآن گاه که از خرد یاد می کند آن خردمندی را می ستاید که سراسر گیتی رافرا گیرد و سود رساند. زرتشت دارای چهره جهانی و شناخته شده است دانشمندان یونانی در پیشگاهش شاگرد وار زانو زده اند بیشتر اندیشمندان و فیلسوفان داخلی و خارجی از زرتشت و اندیشه و ی یاد کرده اند ،آنها زرتشت را مردی سترگ ویگانه ای بی مانند در تاریخ اندیشه گیتی و راست گویی بالا مرتبه وبی‌مانند و پیام آوری خردمند یافته اند که همه پرسش های مربوط به آیین زندگانی و خوشبختی انسان را نیک پاسخ می گوید.از فیثاغورث،ارستو،افلاتون گرفته تا هگل ونیچه ،برخی اندیشه های خود را از فلسفه ژرف و سرشار او گرفته اند ؛نیچه اندیشه ایی در گفتار زرتشت می بیند که جهش خرد تا به آستان زمین است ،اندیشه ایی که نظاره گر به سوی خیال های آسمانی و اثیری نیست بلکه با اصالت خاک و زندگی انسان هاست،زرتشت از دانش و بینش چنان ژرفی برخوردار  بود که جهان شرق تا غرب همه جا اوراحکیم خوانده اند. ولتر و دیدرو که مجذوب اندیشه زرتشت شدند به واسطه اندو خته های خود همواره در برابر کلیسای پاپ ،ادعایی داشته وسخن گو بوده اند ،سهروردی اندیشمند سده هفتم نیز به عنوان پیام آورحکمت ایران باستان در حکمت الاشراق از زرتشت با عنوان حکیم فاضل نام می برد و خود را زنده کننده حکمت ایران باستان معرفی کرده است ؛و نمونه های بسیار دیگر که ما در این جا برای به درازا کشیده نشدن کلام ناگزیریم آن ها را کوتاه کنیم . نیز برای ما جای خوشحالی است که ریچارشتراوس یکی از سمفونی های خود را به نام زرتشت ساخته ویا اپرای زرتشت ساخته ژان فیلیپ رامو در کهن ترین تیاتر جهان در سوئد اجرا شود و یا سال 2003/82خ به عنوان سه هزارمین سالگرد فرهنگ زرتشتی از سوی یو نسکو اعلام گرددو ده ها کتاب که توسط نویسندگان در رابطه با زرتشت واندیشه وی نوشته شده است و... در این نگارش کوتاه ما به  شرح مختصری از اندیشه اشو زرتشت در مورد ابعاد زندگی مادی و معنوی انسان می پردازیم که بن مایه های این اندیشه چون- خردورزی،شادمانی،تاکید برراستی، دا نش اندوزی ، صلح طلبی ،برابری زن و مرد، اندرز در پاکیزگی همه بعدی محیط زیست،نگهداری و پاسبانی از جانداران و پرهیز از قربانی کردن جانوران  سودمند –قابل ستایش  است و بازبینی فرهنگ کهن ایران زمین می باشدکه دلنشین است از ان رو که بر خاسته از سرزمین پهناورمان است با واژگانی پارسی وناب؛ یادگار دیر پای نیاکان ما و اندیشه های ان هاست.                                                 

 

/ 0 نظر / 49 بازدید