سلام ، سلامی دوباره به همه ، به دانش آموز به دانشجو به کارگر به کارمند به مهندس

 به پزشک به رئیس و به ... خلاصه به همه دانش آموزای مثل خودم چه می کنید با

درسا ؟ خوش می گذره ؟ .... میگذره تعجب خوشا به حالتون .... امیدوارم همگی خوب و خوش و سرحال باشین ....

همین

/ 0 نظر / 14 بازدید