دست چپ یا راست ؟

شما با دست راست می‌نویسید یا آن که از دست راستتان برای کارهایی مثل بستن پیچ استفاده می‌کنید. اما این دلیل نمی‌شود که تماماً راست دستید یا احتمالاً راست گوش یا راست چشم هم هستید. به همین دلیل، ده سؤال وجود دارد برای آن‌که به خودشناسی بهتری برسید:
1- تصور کنید جایی روی ستون فقراتتان می‌خارد. با کدام دستتان نقطه مورد نظر را می‌خارانید؟
2- انگشتانتان را به هم گره بزنید. شست کدام دستتان بالاتر است؟
3- می‌خواهید کف بزنید. شروع کنید به کف زدن. کدام دستتان رو است؟
4- دوستی مقابلتان نشسته. خدای ناکرده قصد دارید به او چشمک بزنید. با کدام چشمتان مرتکب این عمل می‌شوید؟!
5- در حال قدم زدن دستانتان را از پشت به هم گره می‌زنید. با کدام دستتان آن یکی را گرفته‌اید؟
6- فردی از فاصله دور فریاد می‌کشد. صدایش را نمی‌شنوید. دستتان را دور کدام گوش کاسه می‌کنید؟
7- یک انگشت سبابه را برای شمردن سه انگشت دیگر استفاده می‌کنید. یک... دو... سه. از انگشت سبابه کدام دست استفاده کردید؟
8- وقتی روی صندلی چرت می‌زنید، سرتان را روی کدام شانه خم می‌کنید؟
9- به یک جسم دور نگاه کنید و با انگشت اشاره روی نقطه‌ای از آن متمرکز شوید. یکی از چشمانتان را ببندید و به آن نقطه نگاه کنید. حالا چشمتان را عوض کنید. در کدام حالت نوک انگشتتان روی همان نقطه بود؟
10- دست‌هایتان را از جلو روی سینه قفل کنید. کدام بازو رو قرار گرفته است؟
اگر همیشه خودتان را همه رقمه راست تصور می‌کردید، با جواب‌های بالا متوجه می‌شوید که آن‌قدرها هم راست نیستید. مگر آن که 10 بار جوابتان «راست» باشد!

/ 0 نظر / 6 بازدید