ارزش عدد چهل در اسلام

 کلمه اربعین به معنی چهل است و من امروز میخواهم دربارهی اربعین و چهل صحبت کنم. پارسال و پیارسال هم به مناسبت اربعین صحبت‎هایی کردم ولی امسال به یک حدیث‎هایی رسیدم که بحث خیلی تکمیل شده است. حدوداً تا الان که میآمدم به حدیثهایی برخوردم و دیدم که در بیشتر اینها کلمه چهل است، البته گفتن بعضیهایش خیلی ضرورت ندارد، چون پیام ندارد. اما بعضی از چیزهایی که پیام دارد و شنیدنش برای ما هم مفید است، میخواهم بگویم. در مسائل عبادی، نظامی، اقتصادی، سیاسی، بهداشتی، تربیتی، در همه این مسائل عدد چهل هست. در مسائل متفرقه هم است. آیات، حدیث‎ها و روایاتی که درباره مسئله چهل نظر دارد را بررسی میکنیم. اما در مسائل عبادی بگویم.

زنی هم که شوهرش را اذیت کند و یا شوهری که زنش را اذیت کند، اگر هر یک از زن و شوهر همدیگر را اذیت کنند، عبادت هیچ کدام از زن و مرد قبول نمیشود. یعنی آزار به زن و آزار به شوهر نتیجه‌اش همان نتیجه شراب خوردن است

پیغمبر به امیرالمنین فرمود: «یَا عَلِیُّ شَارِبُ الْخَمْرِ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ صَلَاتَهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً»؛ (من ‏لا یحضره ‏الفقیه، ج‏4، ص‏352)؛ کسی که اهل مشروبات الکلی باشد، اگر نمازخوان باشد خدا نمازش را تا چهل روز قبول نمیکند. اگر هم نماز نمیخواند که برایش بدتر است. به یک عالمی گفتند: فلانی ساعت دو نصف شب دزدی کرده است. گفت: دو بعد از نصف شب دزدی کرده است؟ گفتند: بله. گفت: پس نماز شبش را چه کسی میخواند؟ گفتند: بابا دزد که نماز شب نمیخواند. حالا ما آدمهایی داریم که هم شراب میخورند و هم نماز میخوانند. یک کسی به کسی سفارش میکرد، میگفت: عرق میخوری بخور. قمار بازی می‎کنی، بکن. دزدی میکنی بکن. فحش میدهی بده. چاقو میکشی بکش اما مسلمان باش. گفت که دیگر کجای این مسلمانی است؟ بالاخره ما آدمهایی داریم که مسلمان هستند و اهل عرق هم هستند. اگر کسی چنین باشد عبادتش تا چهل روز قبول نمیشود. این برای عرق خوردن بود.

زنی هم که شوهرش را اذیت کند و یا شوهری که زنش را اذیت کند، اگر هر یک از زن و شوهر همدیگر را اذیت کنند، عبادت هیچ کدام از زن و مرد قبول نمیشود. یعنی آزار به زن و آزار به شوهر نتیجه‌اش همان نتیجه شراب خوردن است. پس آدم‎هایی داریم که حزب اللهی هستند و عرق نمیخورد اما زنش را در خانه میسوزاند. نتیجهی این با آدم شرابخوار یکی است. مواظب باشید. ببینید آدم گاهی آتش میگیرد. بالاخره گرانی هست و چیزی هم نیست. مشکلات زیاد است. آدم عصبانی میشود. اگر عصبانی شدید عذرخواهی کنید. نگویید مرد نباید از خانمش عذر خواهی کند. مرد باید از خانمش عذرخواهی کند. مرد باید از بچه‌اش هم عذر خواهی کند.

«مَنْ قَدَّمَ أَرْبَعِینَ» خدا به حضرت موسی فرمود: 30 روز دعا کن ولی دید 30 روز کم بود. قرآن میگوید: «وَ أَتْمَمْناها بِعَشْرٍ» (اعراف/142) مناجات حضرت موسی چهل شب بود. پیغمبر فرمود: «مَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ أَرْبَعِینَ یَوْماً فَجَّرَ اللّهُ یَنَابِیعَ الْحِکْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ» (عدة الداعی، ص‏232)؛ اگر کسی چهل روز سعی کند برای خیر خدا کار کند هر کاری میکند برای خدا باشد، هر کس چهل شبانه روز فقط برای خدا کار کند خداوند یک حالت و بینشی به او میدهد که میفهمد حق با کیست. باطل کیست؟ دنیا چیست؟ عیب‎ها چیست؟ دواها چیست؟ آن وقت یک آدم حکیم و پختهای میشود و حکمت او بر زبانش جاری میشود، یعنی اگر عوام هم باشد اگر درس نخوانده هم باشد. اگر چهل روز سعی کند همه کارهایش برای خدا باشد بعد از چهل روز حرف‎هایی که میزند حرف‎های پختهای میزند. حکیم غیر دانشمند است. گاهی باسواد است و حرف‎هایش خام است، گاهی بیسواد است و حرف‎هایش پخته است. بیسواد است ولی حرف‎هایش پخته است.

همه کارهایش برای خدا باشد، یعنی وقتی سر کار میرود، بگویند: آقا کجا کار میکنی؟ بنده کارمند راه آهن هستم. مثل شما الان کارمند راه آهن هستم. خوب چرا سر کار میآیی؟ یک وقت میگویی: بابا ما خرجی نداریم. یک وقت میگویی: بابا زن و بچه مسئولیت دارد و من واجب است خرجی زن و بچهام را بدهم. به خاطر انجام این واجب کار می کنم. سراغ نماز میآیم و نماز میخوانم. خوب نماز که میخوانم با مسواک زدن ثواب یک رکعت آن هفتاد رکعت میشود. با گلاب بروم نماز بخوانم، میخواهم با خدا که حرف میزنم بوی عطر از من بیاید. یک وقت میگوید: من از گلاب خوشم میآید. یک وقت میگوید: خدا راضی است و من خوشم میآید، فرق میکند. یک محصل برای نمره درس میخواند، یک محصل برای درس، درس میخواند. یک دانشجو دانشگاه میرود برای نمره گرفتن و به مدرک رسیدن و به زندگی رسیدن و لذا ببیند که در آلمان و فرانسه زندگیش بهتر است، فوراً در میرود. چون از اول که به دانشگاه رفته است میخواسته در حال رفاه باشد. هر جا ببیند رفاهش بیشتر است به آنجا میرود، یک کسی به رفاه کار ندارد، به این کار دارد که میخواهد یک مشکلی از مملکت باز کند، بنابراین به او هر چه هم چراغ سبز نشان دهند، خویش و قوم‎هایش هم هر چه نامه به او بنویسند، نمیرود. این بسیار فرق میکند.

اگر کسی برای خدا تا چهل روز کارهایش را انجام دهد این را خدا فرموده است ما او را حکیم میکنیم. یعنی اگر هیچ هم سواد ندارد حرف‎هایی که میزند بسیار پخته است، یک بینشی دارد

اگر کسی برای خدا تا چهل روز کارهایش را انجام دهد این را خدا فرموده است ما او را حکیم میکنیم. یعنی اگر هیچ هم سواد ندارد حرف‎هایی که میزند بسیار پخته است، یک بینشی دارد. یکی از دوستان میگفت: در ماشین نشسته بودم یک شعر خواندم، گفتم:

الهی جسم و جانم خسته گشته                                  در رحمت به رویم بسته گشته

یک عوامی نشسته بود و هیچی هم سواد نداشت. گفت: آقا جسم و جانت خسته گشته است خب برو دو ساعت بخواب. درِ رحمت خدا هم به روی هیچ کس بسته نگشته است. ایشان میگفت: ما مدیر کل بودیم و او هم یک آدم بیسواد است. میگفت: آنقدر من خجالت کشیدم. بله گاهی وقت‎ها عوام هستند اما یک حرفی که میزند که یک حرف پختهای است.

در یک باغی و در یک شهری رفتیم. به صاحب باغ گفتم: این همه درخت هیچ کدام میوه نمیدهد؟ گفت: این همه آدم هستیم و اینجا میخوابیم، یکی از ما نماز شب نمیخواند، خوب این به آن در. من یک وقت داشتم میرفتم در ماشین در جاده، سگی به ماشین حمله کرد، یک مقدار که رفتیم، دیگر سگ از منطقه خود دور شد، چون هر سگی یک منطقهای دارد. فقط تا یک منطقهای میآید که در دست اوست. بعد یکی از دوستان گفت: ببینید این سگ منطقهای که برای خودش بود حفظ کرد، تو آن منطقهای که داری حفظ میکنی به مسئولیتت عمل میکنی؟ نکند که ما از حیوان پستتر باشیم. چون مار سالی ده نفر را میگزد زبان ما روزی 10نفر را میگزد. الآن اگر به دادگاه تلفن کنید هیچ کدام از گرگهای عالم در آنجا پرونده ندارند ولی ببینید که ما آدمها چه قدر در آنجا پرونده داریم. بنابراین اگر کسی خالص کار کند خداوند او را حکیم قرار میدهد.

دیگر چه داریم که عدد چهل در آن باشد. اگر کسی «اذا مات المومن مخضر جنازته اربعین رجل»؛ اگر یک مومنی از دنیا رفت و چهل نفر گفتند: خدایا ما بدی از او ندیدیم، خدا میگوید: من که میدانم این چه کاره بود که مُرد، اما حالا که شما چهل مسلمان میگویید: ایشان آدم خوبی است، من به احترام گواهی شما از آنچه میدانم میگذرم. شهادت چهل مومن بر جنازه، این بسیار عجیب است و اگر کسی هم در تشییع جنازه اطراف جنازه را بگیرد، تشییع کند و جنازه را روی دوشش بگیرد خدا چهل گناه کبیره او را میبخشد. در کارهای عبادی اینها چهل بود. تشییع جنازه عبادت است. نماز عبادت است. مناجات موسی عبادت است. اخلاص برای خدا عبادت است.

/ 3 نظر / 66 بازدید
جلال

سلام ممنون که به بنده سر زدید. با وجود 16 سال سن داشتن یک وبلاگ نشانه خوبی از علاقه به ارتباطات مجازیه. امیدوارم به درسهایتان لطمه نزند.

لیلا

عالی بود.ممنون از نوشته های مفیدتان

لیلا

امیدوارم بازم شاهده نوشته های بعدیتون باشیم