عکس

هر کی گفت اونی که زبونش رو آورده بیرون کجایه ؟

---------------------------------------------------------------------------------------------

/ 3 نظر / 27 بازدید
عسل

سلام مطالب وبلاگت خیلی قشنگ... اینیم که زبونشو در اورده هر جای که هست خیلی معلوم از عکاس حرصش در اومده بود بعدم ایی دماغ عکاس و سوزونده خودشو تو عکس جا داده .... سبز باشی[قلب]

نانی آزاد

آن روز را ببینم که شادی در دل داشته باشید

علی

اون عقب پشت سر اون سرباز سیاهه[نیشخند][نیشخند]