/ 5 نظر / 17 بازدید
سارا

[خوشمزه] خودمونیما عجب دختر تیکه ایه....!!! ما رو چه به این حرفا[ابرو]

نازی

سارا از چه بچه ای عکس انداختیا....آخوندم که هر چی در و دافه دورش جمع کرده هه هه....!

هه هه..!

چه دافی طرف...هه هه....راستی کاش منم آخوند بودم اون دافیا دورم...هه هه